Home > Nájomcovia > KAMENIO
WWW: www.kamenio.sk
info@kamenio.sk
Telefón: 0905 033 003

KAMENIO

Váš nový domov pri Trnave.

Kamenio, to sú pozemky pripravené na predaj a výstavbu rodinných domov.

Kontakt

Hornopotocna.sk
Hornopotočná 18
Trnava
+421 905751475
hornopotocna@gmail.com