Home > Nájomcovia > BUMPKIN TATTOO
WWW: bumpkintattoo.tumblr.com
bumpkintattoo@gmail.com
Telefón: 0907 545 765

BUMPKIN TATTOO

Lucy Hudecová - dizajn,návrhy
Richard Santay - tattoo
 

Kontakt

Amnis, bytový dom s vybavenosťou
Hornopotočná 18
917 01 Trnava
+421 905751475
hornopotocna@gmail.com