FAQ

 • Otázky a odpovede:
 •  
 • Zmluvné podmienky:
 • Kedy sa môžem nasťahovať na ubytovanie? - Nájomný vzťah  na príslušný akademický rok začína podľa zmluvy od 01.09.2018 do 30.06.2019. Nasťahovať sa môžeš kedykoľvek v tomto dátume a podľa dohody aj v skoršom termíne. 
 • Čo je to Zmluva o ubytovaní? - Zmluva o ubytovaní je legálny dokument medzi majiteľom - ubytovateľom a ubytovanou, ktorý presne definuje zmluvné podmienky a pravidlá o ubytovaní.
 • Na akú dobu sa podpisuje Zmluva o ubytovaní? - Zmluva o ubytovaní sa podpisuje na dobu určitú 10 mesiacov od 01.09. do 30.06. aktuálneho akademického roka. Možnosť ubytovania aj v letných mesiacoch.
 • Kedy sa podpisuje zmluva o ubytovaní? - Zmluva o ubytovaní sa podpisuje pri nástupe na ubytovanie alebo vopred podľa dohody.
 •  
 • Vybavenie:
 • Aké je internetové pripojenie? - Každá izba je vybavená prípojkou na internet a každá ubytovaná má vlastný kábel na pripojenie.
 • Koho si môžem pozvať na návštevu? - Pánske návštevy sú zakázané, ale môžeš si pozvať spolužiačku alebo rodinného príslušníka. Všetky návštevy musia byť nahlásené majiteľovi vopred.
 • Môže moja návšteva prespať na izbe? - NIE nemôže. Izby sú len pre osoby, ktoré majú podpísanú zmluvu a riadne zaplatený nájom.
 • Môžem si priniesť na izbu svojho psíka alebo mačku? - NIE, zvieratá nie sú povolené.
 • Môžem fajčiť na izbe? - Nie, fajčenie na izbe a v interiéry ubytovacích priestorov je zakázané. Vonku v nádvorí objektu je priestor vyhradený pre fajčiarov.
 • Môžem si vymeniť izbu alebo miesto na izbe? - ÁNO môžeš po dohode so spolubývajúcou a majiteľom.
 •  
 • Platby:
 • Budem musieť platiť depozit? -  ÁNO depozit požadujeme vo výške 2 mesačného nájmu.
 • Kedy musím zaplatiť prvú platbu? - V prípade záujmu o ubytovanie a odsúhlasení zmluvných podmienok požadujeme  platbu  za prví mesiac vopred. Po zaplatení tejto platby Ti miesto automaticky rezervujeme.
 • Čo je v cene ubytovania? - V cene ubytovanie sú zahrnuté všetky poplatky za energie - vodu, plyn, elektrinu a internet.
 • Ako platím nájom za izbu? - Platby za nájom požadujeme bankovým prevodom.

Pôdorys

Kontakt

Hornopotocna.sk
Hornopotočná 18
Trnava
+421 905751475
hornopotocna@gmail.com